Program

1. den – spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou

2. den – mezioborová komunikace, spolupráce mezi odborníky napříč vědními obory

3. den – vzdělávání a lidské zdroje


Vědecké panely

Vystavovatelé mají možnost se prezentovat i formou vědeckých panelů. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Poradenská centra

V průběhu veletrhu se budete mít možnost setkat se zástupci organizací, se kterými můžete konzultovat problematiku dotací, znalostního transferu, ochrany duševního vlastnictví, koncepce podpory VaVaI, prezentace výsledků VaV, a spousty dalších...

Doprovodný program

Pro VVVI 2018 jsou v rámci doprovodného programu rozpracována tato témata:

 • Vesmírný program
 • Energetika
 • E-mobilita a dopravní systémy budoucnosti
 • Pokročilé technologie
 • Robotika
 • 3D tisk
 • Digitální ekonomika
 • Kybernetická bezpečnost
 • Smart City
 • Smart home - home automation
 • Biotechnologie
 • Virtuální realita
 • Mobilní aplikace
 • Start-upy
 • Sdílená ekonomika
 • Oběhové hospodářství
 • Financování VaVaI

Networkingové akce

Meeting pointy

Během veletrhu budete mít možnost zúčastnit se krátkých networkingových akcí, kde budete mít příležitost setkat se s desítkami zajímavých osobností a odborníky z různých oborů. Jednotlivé aktivity budou organizovány podle čtyř sekcí veletrhu.

Networkingové nástěnky

Návštěvníci a vystavovatelé mohou využít networkingové nástěnky, na kterých budou moci zanechat své vizitky se vzkazy pro potenciální partnery a zájemce o spolupráci.