Záštity VVVI 2018

Odborný garant

Partneři

Pro účastníky, kteří se chtějí zviditelnit a prezentovat své výsledky a produkty jsme připravili řadu možností partnerství, jednak formou aktivního vysta vovatele nebo partnera celé akce či doprovodného programu. V případě zájmu Vám detailní informace poskytneme na vyžádání.

Kontakt: Pedro Gomez, gomez@vvvi.cz, +420 602 346 278

Hlavní mediální partner

Mediální partneři VVVI 2018