POZOR! Do doprovodného programu máte stále možnost se přihlásit i Vy!
10:30 - 13:00 “Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020" (konference)
Konference je zaměřena na stěžejní témata týkající se rozvoje vědy, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v letech 2017 - 2020. Konference se zúčastní zástupci ministerstev, akademické půdy a přední představitelé podnikatelské sféry.
13:30 - 17:00 “Vzdělávání v 21. století” (konference)
Pro úspěch České republiky v 21. století je klíčové, aby naše republika disponovala lidmi vzdělanými v oborech, po kterých je velká poptávka na trhu práce. Konference se tudíž zúčastní zástupce MŠMT, představitelé vysokých škol, středních škol a reprezentanti podnikatelské sféry. Cílem je definovat požadavky na znalosti a dovednosti pracovníků dobře uplatnitelných na trhu práce.
VSTUPENKY NA KONTRAKTAČNÍ DEN JE MOŽNÉ OBJEDNAT NA: VSTUPENKY@VVVI.CZ

10:00 - 13:30 “Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou” (konference)
Konference zaměřená na klíčovou oblast vědy, výzkumu, inovací a to na spolupráci mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a technologickými inovativními firmami. Bez systematické podpory této spolupráce nelze očekávat praktické výsledky propojení těchto dvou světů. Konference se zúčastní odborníci s dlouholetou praxí jak z akademické půdy tak podnikatelské sféry.

14:00 - 17:00 “Startup - cesta k úspěchu” (konference)
Konference je určena pro studenty, absolventy SŠ / VŠ a občany mající podnikatelský záměr, ale neví, jak jej správně uchopit, aby se z něj stalo úspěšné podnikání. Konference se zúčastní zástupci organizací, kteří systematicky podporují startupy (začínající podnikatele), investoři a též představitelé úspěšných startupů. 
10:00 - 14:00 “Smart Region - Smart City” (konference)
Oblast vědy, výzkumu a inovace se stále více týká též měst a krajů, neboť chytrá řešení dopravy, samosprávy, bezpečnosti a mnoha dalších oblastí jsou stále více žádaná. Na této odborné konferenci vystoupí reprezentanti Jihomoravského kraje,  Moravskoslezského kraje a města Brna, kteří představí smart strategie pro své regiony a zástupci významných technologických firem, kteří seznámí přítomné s projekty chytrých technologických řešení, které jejich firmy nabízí pro města a kraje. Konference je určena pro starosty měst a reprezentanty krajů v ČR.
15:00 - 15:30 "Vyhodnocení úspěchů letošního ročníku VVVI“ (kulatý stůl)
V odpoledních hodinách třetího, závěrečného dne Veletrhu Věda Výzkum Inovace se uskuteční kulatý stůl, na kterém budou pořadateli zhodnoceny výsledky letošního ročníku. Zároveň se návštěvníci dozví, jaké zajímavosti a novinky jsou již nyní připravovány na další ročník veletrhu.
Publikujte na témata:
                               1. Uplatnění VaV v praxi
                               2. Zodpovědný výzkum a inovace.

Výstupem této konference je sborník s přiděleným ISBN číslem.
Stále máte možnost přihlásit svůj příspěvek. Registrační formulář zde
Každé ze čtyř výstavních sekcí přiléhá veřejný prezentační prostor:
1. Výzkum a vývoj; 2. Aplikační firmy; 3. Mladá věda; 4. Podpora VaVaI 

 

Vybraná témata zde připravovaných aktivit účastníky veletrhu:
Mobilita 4.0 | Horizont 2020 | Setkání škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje | Setkání škol a zaměstnavatelů Jihomoravského kraje | Partners4Innovation | Věda, výzkum, inovace a průmyslová práva | Spolupráce - klastry | Služby infrastruktury | Partnerství znalostního transferu
Časový harmonogram a další témata ZDE.


Pro aktivní účast kontaktujte:

Ing. Ivona Dolinská, GSM: +420 605 035 647, dolinska@vvvi.cz
   Základní možnosti, jak se na veletrhu prezentovat jsou:                 
  • výstavní expozice
  • účast na doprovodném programu
  • příspěvek na konferenci
  • propagační materiály
Další informace najdete na www.vvvi.cz.
Pozvánka na VVVI 2017 .
Přihláška na VVVI 2017 .
Pokud máte nějaké otázky, napište nám na info@vvvi.cz nebo nám zavolejte na +420 603 810 923
Rádi Vám odpovíme.