Copy
Pokud se Vám e-mail nezobrazuje správně, klikněte zde
Přidejte se k zajímavým vystavovatelům.
Stačí pouze vyplnit registrační formulář
V měsíci listopadu sleva 10 %.
Zbývají poslední dny k získání říjnové slevy ve výši 20 %!
CADservis, s.r.o.: "Na VVVI 2017 máme co říci!"
Představíme kompletní řešení v CAD/CAM. Naše společnost se zabývá řešeními jak zjednodušit, zefektivnit a podpořit práci konstruktérů a projektantů. Našim finálním produktem je kompletně fungující projekční nebo konstrukční kancelář. Tedy nejen CAD/CAM software, ale také počítače, periferie, zaškolení uživatelů, vývoj speciálních aplikací a pomoc při zavádění a provozu těchto řešení! Více zde.
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Komora pravidelně pořádá významné akce za účasti předních představitelů české, izraelské vědecké a akademické sféry. Již více než 20 let aktivně působí v oblasti podpory vzájemných obchodních, kulturních a diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. Podílí se rovněž na přípravě misí českých odborníků a podnikatelů do Izraele. Více zde.
Mediální partner VVVI 2017 - nakladatelství FCC PUBLIC s. r. o.
FCC PUBLIC s. r. o. je nakladatelství technické literatury, jehož vydavatelské aktivity jsou zaměřeny především na oblast elektrotechniky a příbuzných oborů. Vydává odborné časopisy, ELEKTRO a SVĚTLO a také knižní tituly pojednávající o tématech elektrotechniky, osvětlování, alternativní energetiky a managementu. Více zde.
ICUK: Prezentace propojení inovačních aktivit a příležitostí Ústeckého kraje
Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) na VVVI 2017 představí možnosti pozitivní proměny regionu a zvýšení konkurenceschopnosti podporou inovací, podnikání a aplikace výzkumu. ICUK funguje od podzimu roku 2015 a společně jej založily Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Více zde.

RTI:  Využití moderních technologií při realizaci konceptu Průmyslu 4.0. 
Na veletrhu bude výzkumné centrum Regionální technologický institut (RTI) prezentovat své laboratoře, jejich projekty a některé výsledky svého aplikovaného výzkumu. Regionální technologický institut je moderní strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Více zde.
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem představí nanomateriály a nanotechnologie
Výzkumný servis, který v rámci NanoEnviCz zajišťuje Přírodovědecká fakulta (PřF UJEP) a Fakulta životního prostředí (FŽP UJEP), pokrývá následující témata:
 • Nanomateriály pro environmentální aplikace
 • Nanomateriály pro biomedicínské aplikace
 • Funkční nanopovrchy
 • Analýzy environmentálních dopadů nanotechnologií a nanomateriálů
 • Počítačový design nanomateriálů
Více zde.
ČTPS: Reprezentativní diskusní setkání k aktuálním problémům strojírenství
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ (dále jen ČTPS) je oborovým seskupením podniků, výzkumných jednotek největších strojních fakult v ČR a dalších organizací, které iniciuje a podporuje rozvoj strojírenského průmyslu v České republice a s ním spojené vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity. Více zde.

CMV: Urychlíme přenos poznatků a technologií do praxe

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů a transportních systémů. Hlavním cílem CMV je posílit spolupráci mezi univerzitním výzkumem a aplikační sférou formou smluvního výzkumu a společných výzkumných projektů. Více zde.

FN Plzeň: Dosavadní výzkum přinesl zlepšení v boji s nemocemi

Výzkum, který ve FN Plzeň probíhá už od roku 2012, je ze 60 procent zaměřen na onkologickou problematiku, dále se z 30-40 % věnuje kardiovaskulární a cerebrovaskulární problematice a zbytek jsou různorodé úlohy. Výsledky výzkumu přispěly např. k včasné diagnóze a zlepšenému posouzení především agresivity nádoru na Urologické klinice, Chirurgické klinice a Gynekologicko-porodnické klinice. Více zde.

Včasnou registrací v měsíci říjnu získáte:
 • 20% slevu z ceny výstavní plochy.
 • Zveřejnění loga Vaší organizace s aktivním proklikem na www.vvvi.cz .
 • Uvedení Vaší organizace v katalogu vystavovatelů.
 • Možnost účasti v doprovodném programu.
 • Získávání všech aktuálních informací k VVVI 2017.
 • Zařazení do systému plánování schůzek.

4 možnosti, jak se na veletrhu prezentovat jsou:
 • výstavní expozicí,
 • účast na doprovodném programu,
 • příspěvek na konferenci,
 • propagační materiály.

Další informace najdete na www.vvvi.cz.
Pozvánka na VVVI 2017 .
Přihláška na VVVI 2017 .
Pokud máte nějaké otázky, napište na info@vvvi.cz zavolejte nám na +420 575 570 652Rádi Vám odpovíme.
Copyright © 2016 VVVI s.r.o., All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp