Veletrh Věda Výzkum Inovace - Články
AIP ČR

Hledají se nejlepší začínající firmy

Mnoho lidí má skvělé nápady, ale je třeba je umět zrealizovat. V tom už pomůžou odborníci. Registrace do soutěže Česká spořitelna Nejlepší Startup 2017 jsou v plném proudu. Vítěz získá příspěvek na rozjezd podnikání a přístup ke klíčovým investorům. (více si přečtěte v tiskové zprávě níže).

Tisková zpráva Nejlepší Startup 2017AIP ČR

Ještě stále můžete přihlásit své inovační produkty do soutěže o Cenu inovace roku 2017

Přihlášené produkty mohou firmy prezentovat ve výstavní části INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 5. – 8. 12. 2017.

Termíny přihlášek jsou následující:

  • uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku 2017: 31. 10. 2017, s možností konzultací do 17. 10. 2017 (formulář a pokyny jsou umístěny na www.aipcr.cz )
  • účast na výstavě v budově ČSVTS: 13. 11. 2017 (včetně charakteristiky vystavovatele v rozsahu do 6 řádků, česky, anglicky s kontakty)

Podmínky soutěže:

  • soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;
  • do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba);
  • přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Hodnotící kritéria:
A – Technická úroveň produktu
B – Původnost řešení
C – Postavení na trhu, efektivnost
D – Vliv na životní prostředí

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2017 se uskuteční dne 5. prosince 2017 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

ČMRZB

ČMZRB plní roli národní rozvojové banky

Praha, 21. srpna 2017 – Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila materiál týkající se transformace ČMZRB na národní rozvojovou banku. Díky tomu dojde k posílení aktivit banky v rámci hospodářského rozvoje ČR, většímu využívání finančních nástrojů v ekonomice a vyššímu čerpání finančních zdrojů EU. Vedle podpory malého a středního podnikání, rozvoje obcí a infrastruktury se tak banka dále zaměří např. na poskytování podpory v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací a sociálního podnikání (více si přečtěte v tiskové zprávě níže).

Tisková zpráva ČMZRB 2017