O veletrhu

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace se uskutečnil ve dnech 15. – 17. 5. 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště.

Podívejte se na fotogalerii z 3. ročníku veletrhu.

Tisková zpráva

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti.

Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů, státní správy a komerčního sektoru.

Pro vystavovatele a návštěvníky je připravován velmi zajímavý a poutavý doprovodný program obsahující:

Rok 2017 přinesl výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků. Tuto skutečnost očekáváme v roce 2018. Věříme, že tomuto trendu pomůže i přesun veletrhu do novějšího a lukrativnějšího pavilonu P brněnského výstaviště.

Přijměte naše pozvání a přijďte představit výsledky své práce, novinky jak zástupcům oboru, tak i investorům, partnerům a dalším zákazníkům. Využijte tuto příležitost k osobnímu setkání, diskusi, načerpání nových poznatků, ale i navázání nových kontaktů.

Prezentaci VVVI 2018 naleznete ZDE

ÚČASTNÍCI VVVI 2018

Příležitost vystavovatele
Vědecké poznatky

Nejnovější vědecké poznatky se zaměřením na jejich uplatnění v praxi – oborová témata VVVI 2018

 1. Vesmírný program
 2. Energetika
 3. E-mobilita a dopravní systémy budoucnosti
 4. Pokročilé technologie
 5. Robotika
 6. 3D tisk
 7. Digitální ekonomika
 8. Smart City
 9. Smart home – home automation
 10. Biotechnologie
 11. Virtuální realita
 12. Start-upy
 13. Sdílená ekonomika
 14. Lidské zdroje
 15. Financování VaVaI

SOUBORY KE STAŽENÍ

Úvodní dopis.

PDF verze

Přihláška na Veletrh Věda Výzkum Inovace 2018.

Online verze PDF verze

Průvodní leták.

PDF verze

Nabídka pro malé vystavovatele AF.

PDF verze

Nabídka pro malé vystavovatele VaV.

PDF verze

Pro koho je veletrh určen?

 • Pro akademické pracovníky a studenty středních a vysokých škol v České republice a zahraničí
 • Pro zástupce veřejných výzkumných organizací
 • Pro pracovníky inovačních center a technologických parků
 • Pro příjemce a řešitele dotačních programů v oblasti věda, výzkum, inovace
 • Pro majitele a zaměstnance firem zabývajících se vědou, výzkumem a inovacemi
 • Pro výzkumníky, inovátory a vědecké týmy
 • Pro odbornou a širokou veřejnost se zájmem o vědu, výzkum, inovace
 • Pro inspirující se studenty

Proč se prezentovat na veletrhu?

 • první veletrh zaměřený na vědu, výzkum a inovace
 • zastoupení několika různých vědních oborů
 • propojení vědeckého světa s podnikatelským prostředím
 • jedinečná příležitost pro prezentaci vědecko-výzkumných projektů a inovací
 • skvělá příležitost pro setkání s dalšími odborníky z různých vědních oborů na jednom místě
 • bohatý doprovodný program (konference, workshopy, networkingový meeting point, inspirativní snídaně)
 • informace o všech dotačních programech v oblasti věda, výzkum, inovace na jednom místě

Nabídka mediální podpory pro vystavovatele

Archiv VVVI 2017

Doprovodný program - hlavní podium

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Hlavní podium
Podrobný program konference Rozvoj vědy,
výzkumu a inovací 2017-2020

Podrobný program konference
Vzděláváni v 21. století

Podrobný program konference Spolupráce
mezi akademickou a podnikatelskou sférou

Podrobný program konference
Startup - cesta k úspěchu

Podrobný program konference
Smart Region - Smart City

Doprovodný program - Prezentace

Konference "Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017 - 2020"

Robert Szurman - Strategie Rady kvality České republiky 2016-2020

Vladimír Mařík - Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0

Petr Štěpánek - Priority výzkumu a vývoje v oblasti techniky

Petr Očko - Podpora výzkumu a vývoje a zahraniční projektová spolupráce

Lukáš Trčka - Podpora vědy, výzkumu a inovací ze strany CheckInvestu

Jan Závěšický - Prezentační příležitosti pro VaVaI v síti Českých center v zahraničí

Ladislav Torčík - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Luboš Komárek - Požadavky soukromého sektoru na podporu výzkumu a vývoje

Konference "Vzdělávání v 21. století"

Jana Brabcová - Aktuální trendy v dalším vzdělávání

Hana Svatoňová - Pohled a požadavky vysokého školství na vzdělávací systém v 21. století

Peter Filo - Inovace v kooperaci fakulty s praxí v oblasti ekonomických studií

Milan Chylik - Vývoj v oblasti středního odborného vzdělávání

Josef Hypr - Informace o přípravě systému center v oblasti stavebnictví

Martin Frélich - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století

Jitka Sládková - Požadavky soukromého sektoru na kvalitu a obsah vzdělávacích programů v 21. století

Jiři Sedláček - Kybernetická bezpečnost na středních školách ČR

Jan Komrska - E-learning ve výrobě

Konference "Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou"

Simona Weidnerová - Tvorba profesně orientovaných studijních oborů ve spolupráci s průmyslovou praxí

Lubomír Šooš - Přístup VŠ ke spolupráci s průmyslovou praxí, zkušenosti STU + VW Bratislava

Jiří Marek - Aspekty spolupráce komerční sféry s VŠ - osobní 20ti leté zkušenosti, nyní pohled z VŠ pracoviště

Milan Venclík - Příklady dobré spolupráce akademické a podnikatelské sféry ze zahraničí

Diskuzní panel "Vazba a spolupráce akademické a průmyslové sféry v připravenosti pro Průmysl 4.0"

Zdeněk Dufek - Příklady dobré praxe transferu technologií

Josef Hanák - Příklady dobré praxe transferu technologií

Roman Molík - Příklady dobré praxe transferu technologií

Lukáš Ferkl - Příklady dobré praxe transferu technologií

Konference "Startup - cesta k úspěchu"

Pavel Minařík - Case study úspěšného startupu; Na co si dát pozor při zakládání startupu

Eva Křováková - Jak správně ochránit duševní vlatsnictví startupu

Lukáš Trčka - Veřejné prostředky na podporu startupů

Svatopluk Bagara - Tržní odlišnosti IT a technologických startupů

Jitka Sládková - Vstup startupů na zahraniční trhy

Lucie Svobodů - ELEDUS - Průmyslové rentgenové a laserové systémy

Juraj Dudáš - UAVONIC CZ - letecký monitoring a měření pomocí dronů

Konference "Smart Region - Smart City"

Eduard Muřický - Čistá mobilita a Smart City

Petr Klusoň - Chytré město, chytrý region. Chytré osvětlení a jeho potenciál

Lukáš Svoboda - Představení projektu Smart City společnosti E.ON

Tomáš Jungwirth - Chytré řešení detekce vozidel od společnosti E.ON s využitím technologie SPINWIRE

Marek Trešl - IONIQ - cesta k čisté mobilitě

Igor Mandík - Chytré řešení vytápění i chlazení je neviditelné a energeticky soběstačné

Jan Hlaváček - Chytrý systém - základ chytrých měst

Tomáš Poláček - Internet věcí s unikátní bezdrátovou sítí Sigfox

Josef Veselý - Chytrá řešení v městské hromadné dopravě

Robert Neuman - Smart Mobility

Ivo Minařík, Miloš Pydych - Smart Region Jihomoravský kraj

Marie Zezůlková - Metropolitní rozvoj v kontextu Smart City

Lucie Trokanová - Program LIFE & chytré technologie a řešení pro životní prostředí

Michal Kuzmič - Technologické předpoklady "Internetu budov"

Doprovodný program - workgroupová místa

Zde si můžete stáhnout doprovodný program Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2017.

Workgroupová místa

Výzkum VaV - Modrá sekce

Aplikační firmy - Červená sekce

Mladí vědci - Zelená sekce

Podporovatelé VaVaI - Žlutá sekce


1. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy a Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

Výzkum a vývoj Aplikační firmy Podporovatelé VaVaI Mladá věda


2. 3. 2017

13:00 - 13:40           Prezentace organizace Dům zahraniční spolupráce na téma "Norské fondy a fondy EHP : spolupráce s Norskem                                   a Islandem ve vědě, výzkumu a vzdělávání, zkušenosti a typy z praxe" - v hale B na worgroupovém místě                                                 Aplikační firmy - Červená sekce.

Konference VVI 2017

Nejenom vystavovatelé se mohou aktivně zúčastnit Veletrhu Věda Výzkum Inovace. Současně s veletrhem se v přidružených prostorách koná Konference Věda Výzkum Inovace 2017. Tématické zaměření druhého ročníku:

 • Uplatnění výsledků VaV v praxi
 • Zodpovědný výzkum a inovace

Na konferenci budou mít vědečtí pracovníci příležitost prezentovat své vědecké články a výstupy. Vybrané příspěvky budou zařazeny do sborníku konference: Publikujte výsledky své práce. Sborníku Konference Věda Výzkum Inovace 2017 bylo přiděleno sborníkové číslo ISBN.

Oborové zařazení konference:

 • Technické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Lékařské a biologické vědy
 • Společenské a humanitní vědy
 • Zemědělské a biologicko-environmentální vědy


Zde si můžete prohlédnout sborníky z předchozích ročníků VVVI.

Rozcestník sborníků VVVI

Konference VVI 2017 - prezentace

Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál - TRIZ a lisování

Daneš Burket - Využití výsledků projektu SUSEN a výzkumných infrastruktur v Řeži pro účast českého průmyslu a výzkumu na mezinárodních inovačních projektech jaderných technologií

Hana Potočková, Vladimír Velebný, Rudolf Fryček - Nový pohled na spolupráci akademické a průmyslové sféry v oblasti zdravotnictví

Michal Svoboda, Xenia Svobodová - Zkušenosti s přenosem technologií z pohledu podnikatele

MIchal Zelenka, David Šimek - Aplikace metodiky TRIZ na elektrický spínací přístroj